ASSOCIATION NEWSLaaya Website Launched

September 16, 20200
64FCD46D-0625-4D28-9311-B73B33A716A9

Laaya Website Launched today 16 September 2020 “17:15 .The Website was designed by Laaya Team. The Website was launched by Laaya Special Adviser ,Abdulla Saleem.

Laaya website URL is www.Laayamv.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WOULD YOU LIKE TO JOIN OUR SOCCER CLUB?

ABOUT LAAYA

Our Vision :To be the premier resource for building a community in Gadhdhoo like ONE FAMILY which promote love, kindness and caring.

INSTAGRAM

TWITTER

@LaayaMv - 9 months

Happy Republic Day Greetings to all! #MaldivesRepublicday2021❤️🇲🇻

@LaayaMv - 10 months

RT : Thank you all players and FAM .Though we lost game ,we cant forget how u guys un…

@LaayaMv - 10 months

މި ގައުމާ ދީނާ ހިމާޔަތެ ކެރަންނާ މި ގައުމަޓެ ހިތާއި ޖާނެ ހަދިޔާސް ކެރަންނާ! #LaayaAssociation…

All contents © copyright Laaya Association. All rights reserved.