ASSOCIATION NEWSHAPPY TEACHERS DAY 2020

October 5, 20200

އެދުރުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހާ އެދުރުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. ތިޔަކުރައްވަނީ ގައުމު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ މަސައްކަތެކެވެ.ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ.އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށްޓަކައި ،ގައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ތިވާ ޤުރުބާނީ އަށް ލާޔާގެ ފަރާތުން އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

previous
CONGRATLUATIONS SEVEN STAR- Champions of Laaya Handball Tournamnet2020

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/laayamv.org/public_html/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 36
next
CONGRATLUATIONS OUR EXCO MEMBER AMIR AND SOMA

WOULD YOU LIKE TO JOIN OUR SOCCER CLUB?

ABOUT LAAYA

Our Vision :To be the premier resource for building a community in Gadhdhoo like ONE FAMILY which promote love, kindness and caring.

INSTAGRAM

TWITTER

All contents © copyright Laaya Association. All rights reserved.