HomeContactLocations

Above all, we operate in a friendly fun environment where the focus is on the player and all members.
http://laayamv.org/wp-content/uploads/2020/09/enjoy-kids.jpg

Laaya Association

Provide Opportunity for childrens and adults of all ages

http://laayamv.org/wp-content/uploads/2020/08/laaya-acdemy-training.jpg

LAAYA SPORTS ACADEMY test

Future stars training academy

http://laayamv.org/wp-content/uploads/2020/09/footnall-women.jpg

LAAYA ASSOCIATION

laaya Association

WOULD YOU LIKE TO JOIN OUR SOCCER CLUB?

ABOUT LAAYA

Our Vision :To be the premier resource for building a community in Gadhdhoo like ONE FAMILY which promote love, kindness and caring.

INSTAGRAM

TWITTER

@LaayaMv - 9 months

Happy Republic Day Greetings to all! #MaldivesRepublicday2021❤️🇲🇻

@LaayaMv - 10 months

RT : Thank you all players and FAM .Though we lost game ,we cant forget how u guys un…

@LaayaMv - 10 months

މި ގައުމާ ދީނާ ހިމާޔަތެ ކެރަންނާ މި ގައުމަޓެ ހިތާއި ޖާނެ ހަދިޔާސް ކެރަންނާ! #LaayaAssociation…

All contents © copyright Laaya Association. All rights reserved.