ONEFAMILY PROUD MOMENTAHMED NIZAM -SUPER STAR

"Success come by Hard work and Must Have Bigger Dream" -nizam
kunaa
WhatsApp Image 2020-09-02 at 18.43.02 (1)
WhatsApp Image 2020-09-02 at 18.43.02

އަހުމަދު ނިޒާމުއަކީ ހުނަރުވެރިއެކެވެ.އެތލީޓެކެވެ.ސޯލްޖަރ އެކެވެ.ގައުމީ އެތުލެޓިކްސްގެ ކޯޗެކެވެ.މުޅި ގައްދޫ ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ޒުވާނެކެވެ.މަޑުމައިތިރި މީހުންނާއި ގުޅޭ އަހުމަދު ނިޒާމަކީ ލާޔާ އިން ހިންގާ ތަފާތު ހަރަކާތް ޚާއްސަކޮށް ލާޔާ އެކަޑެމީގެ ކަންތަކުގައި އަބަދުވެސް އެހީތެރިވެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާދެއްވާ ލާޔާގެ މުހިއްމު މެމްބަރެކެވެ.

NAME:
AHMED NIZAM
BIRTH DAY:
24th Nov
JOB:
MNDF
AWARD:
NATIONAL ATHELTIC SILVER
KEY PHRASE:
PUNCTUAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WOULD YOU LIKE TO JOIN OUR SOCCER CLUB?

ABOUT LAAYA

Our Vision :To be the premier resource for building a community in Gadhdhoo like ONE FAMILY which promote love, kindness and caring.

INSTAGRAM

TWITTER

All contents © copyright Laaya Association. All rights reserved.